เข้าระบบ
 
 
 
 
การคำนวณราคากลาง | จ้างเหมาบริการผู้ดำเนินการให้เช่าเครื่องถ่ายเอกสารจำนวน ๑ เครื่อง ประจำ ททท. สำนักงานบุรีรัมย์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔. |
ชื่อเรื่อง จ้างเหมาบริการผู้ดำเนินการให้เช่าเครื่องถ่ายเอกสารจำนวน ๑ เครื่อง ประจำ ททท. สำนักงานบุรีรัมย์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔.
รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
รายละเอียด
วันประกาศ 25 ก.ย. 2563
วันหมดอายุ 25 ต.ค. 2563
หมายเหตุ
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  5417070.pdf


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย