เข้าระบบ
 
 
 
 
การคำนวณราคากลาง | การจ้างเหมาบริการด้านรักษาความปลอดภัย อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครราชสีมา ปีงบประมาณ 2564 |
ชื่อเรื่อง การจ้างเหมาบริการด้านรักษาความปลอดภัย อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครราชสีมา ปีงบประมาณ 2564
รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
รายละเอียด การจ้างเหมาบริการด้านรักษาความปลอดภัย อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครราชสีมา และบริเวณโดยรอบ
วันประกาศ 26 ก.ย. 2563
วันหมดอายุ 26 ต.ค. 2563
หมายเหตุ
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  7915126.pdf


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย