เข้าระบบ
 
 
 
 
การคำนวณราคากลาง | ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ATF 2021 ประจำปีงบประมาณ 2564 |
ชื่อเรื่อง ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ATF 2021 ประจำปีงบประมาณ 2564
รายการ งานก่อสร้าง
รายละเอียด ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ATF 2021 ประจำปีงบประมาณ 2564
วันประกาศ 28 ธ.ค. 2563
วันหมดอายุ 27 ม.ค. 2564
หมายเหตุ
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  3625752.pdf


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย