เข้าระบบ
 
 
 
 
การคำนวณราคากลาง | จ้างที่ปรึกษาจัดเก็บข้อมูลและประมวลผลการประเมินผู้ว่าการ ททท. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ |
ชื่อเรื่อง จ้างที่ปรึกษาจัดเก็บข้อมูลและประมวลผลการประเมินผู้ว่าการ ททท. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
รายการ การจ้างที่ปรึกษา
รายละเอียด จ้างที่ปรึกษาจัดเก็บข้อมูลและประมวลผลการประเมินผู้ว่าการ ททท. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
วันประกาศ 6 ม.ค. 2564
วันหมดอายุ 5 ก.พ. 2564
หมายเหตุ
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  7388122.pdf


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย