เข้าระบบ
 
 
 
 
การคำนวณราคากลาง | ประกาศราคากลางการเช่าที่ราชพัสดุเป็นที่ตั้งของ สอด. ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 |
ชื่อเรื่อง ประกาศราคากลางการเช่าที่ราชพัสดุเป็นที่ตั้งของ สอด. ประจำปีงบประมาณ 2564-2566
รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
รายละเอียด
วันประกาศ 11 ม.ค. 2564
วันหมดอายุ 10 ก.พ. 2564
หมายเหตุ
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  3959096.eam


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย