เข้าระบบ
 
 
 
 
การคำนวณราคากลาง | การจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ eGP ปีงบ2564 ไตรมาส1 |
ชื่อเรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ eGP ปีงบ2564 ไตรมาส1
รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
รายละเอียด การจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ eGP ปีงบ2564 ไตรมาส1
วันประกาศ 12 ม.ค. 2564
วันหมดอายุ 11 ก.พ. 2564
หมายเหตุ
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  5829835.pdf


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย