เข้าระบบ
 
 
 
 
การคำนวณราคากลาง | ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ รายการที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ประจำ ไตรมาส 1/64 ของ ททท.สนง.ฟูกูโอกะ |
ชื่อเรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ รายการที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ประจำ ไตรมาส 1/64 ของ ททท.สนง.ฟูกูโอกะ
รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
รายละเอียด ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ รายการที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ประจำ ไตรมาส 1/64 ของ ททท.สนง.ฟูกูโอกะ
วันประกาศ 15 ม.ค. 2564
วันหมดอายุ 14 ก.พ. 2564
หมายเหตุ
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  9968541.pdf
  1179428.pdf


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย