เข้าระบบ
 
 
 
 
การคำนวณราคากลาง | การจัดจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ประเทศไทยบนรถประจำทางในประเทศเวียดนามของ สฮม. ประจำปีงบประมาณ 2564 |
ชื่อเรื่อง การจัดจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ประเทศไทยบนรถประจำทางในประเทศเวียดนามของ สฮม. ประจำปีงบประมาณ 2564
รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
รายละเอียด การจัดจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ประเทศไทยบนรถประจำทางในพื้นที่นครโฮจิมินห์ และกรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม ระหว่างเดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2564
วันประกาศ 15 ม.ค. 2564
วันหมดอายุ 14 ก.พ. 2564
หมายเหตุ
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  5318464.pdf


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย