เข้าระบบ
 
 
 
 
การคำนวณราคากลาง | จ้างเหมาบริการโปรโมทประเทศไทยผ่านสื่อโซเชียลมีเดียเฉพาะกลุ่มนักธุรกิจและกลุ่มผู้หญิงที่มีศัยยภาพในประเทศรัสเซีย ของ สมก. |
ชื่อเรื่อง จ้างเหมาบริการโปรโมทประเทศไทยผ่านสื่อโซเชียลมีเดียเฉพาะกลุ่มนักธุรกิจและกลุ่มผู้หญิงที่มีศัยยภาพในประเทศรัสเซีย ของ สมก.
รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
รายละเอียด
วันประกาศ 15 ม.ค. 2564
วันหมดอายุ 14 ก.พ. 2564
หมายเหตุ
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  7304908.eam


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย