เข้าระบบ
 
 
 
 
การคำนวณราคากลาง | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโฆษณาประเทศไทยในหนังสือพิมพ์หน้าเล็ก (tabloid) ใน จ.โอกินาวา ประเทศญี่ปุ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของ ททท.สนง.ฟูกูโอกะ |
ชื่อเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโฆษณาประเทศไทยในหนังสือพิมพ์หน้าเล็ก (tabloid) ใน จ.โอกินาวา ประเทศญี่ปุ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของ ททท.สนง.ฟูกูโอกะ
รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
รายละเอียด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโฆษณาประเทศไทยในหนังสือพิมพ์หน้าเล็ก (tabloid) ใน จ.โอกินาวา ประเทศญี่ปุ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันประกาศ 18 ม.ค. 2564
วันหมดอายุ 17 ก.พ. 2564
หมายเหตุ
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  2046214.pdf


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย