เข้าระบบ
 
 
 
 
การคำนวณราคากลาง | จ้างเหมาการจัดทำระบบและขั้นตอนการจัดการพลังงานประจำปี 2563 |
ชื่อเรื่อง จ้างเหมาการจัดทำระบบและขั้นตอนการจัดการพลังงานประจำปี 2563
รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
รายละเอียด จ้างเหมาการจัดทำระบบและขั้นตอนการจัดการพลังงานประจำปี 2563
วันประกาศ 20 ม.ค. 2564
วันหมดอายุ 19 ก.พ. 2564
หมายเหตุ
 


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย