เข้าระบบ
 
 
 
 
การคำนวณราคากลาง | ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างที่ได้รับการคัดเลือกของกองรายได้ ประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2564 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563) |
ชื่อเรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างที่ได้รับการคัดเลือกของกองรายได้ ประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2564 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563)
รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
รายละเอียด ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างที่ได้รับการคัดเลือกของกองรายได้ ประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2564 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563)
วันประกาศ 20 ม.ค. 2564
วันหมดอายุ 19 ก.พ. 2564
หมายเหตุ ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างที่ได้รับการคัดเลือกของกองรายได้ ประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2564 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563)
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  7959826.pdf
  7462119.pdf
  2079663.eam
  6375699.pdf


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย