เข้าระบบ
 
 
 
 
การคำนวณราคากลาง | จ้างออกแบบคาแรคเตอร์และชิ้นงานประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในพื้นที่รอง พร้อมเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ |
ชื่อเรื่อง จ้างออกแบบคาแรคเตอร์และชิ้นงานประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในพื้นที่รอง พร้อมเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์
รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
รายละเอียด ออกแบบคาแรคเตอร์และชิ้นงานประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในพื้นที่รอง พร้อมเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์
วันประกาศ 20 ม.ค. 2564
วันหมดอายุ 19 ก.พ. 2564
หมายเหตุ
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  9253424.eam


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย