เข้าระบบ
 
 
 
 
การคำนวณราคากลาง | ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2564 ( 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563) ททท.เชียงราย |
ชื่อเรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2564 ( 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563) ททท.เชียงราย
รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
รายละเอียด ประกาศ EGP ประจำไตรมาสที่ 1 ( 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563)
วันประกาศ 20 ม.ค. 2564
วันหมดอายุ 19 ก.พ. 2564
หมายเหตุ
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  7247599.pdf


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย