เข้าระบบ
 
 
 
 
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน | 2020-11 |
เดือน พฤศจิกายน
ปี 2563
หมายเหตุ ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก ประจำไตรมาส 4 ปี 2563 กองวางแผนสินค้าการท่องเที่ยว
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  4738294.pdf
  1575781.pdf


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย