เข้าระบบ
 
 
 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอาคารชั่วคราวการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงราย (สชร.) |
ชื่อเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอาคารชั่วคราวการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงราย (สชร.)
วันประกาศ 2 ม.ค. 2562
วันหมดอายุ 30 ก.ย. 2563
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอาคารชั่วคราวการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงราย (สชร.)


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย