เข้าระบบ
 
 
 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างรายการจ้างจัดทำบูธเมืองไทยใครๆ ก็เที่ยวได้ฯ |
ชื่อเรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างรายการจ้างจัดทำบูธเมืองไทยใครๆ ก็เที่ยวได้ฯ
วันประกาศ 3 ม.ค. 2562
วันหมดอายุ 30 ก.ย. 2563
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างรายการจ้างจัดทำบูธเมืองไทยใครๆ ก็เที่ยวได้ฯ


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย