เข้าระบบ
 
 
 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | จ้างจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวในงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทย ประจำปี 2562 |
ชื่อเรื่อง จ้างจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวในงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทย ประจำปี 2562
วันประกาศ 14 ม.ค. 2562
วันหมดอายุ 30 ก.ย. 2563
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  ประกาศแผนการจ้างจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวในงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทย ประจำปี 2562


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย