เข้าระบบ
 
 
 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | ประกาศผู้ชนะการจ้างดำเนินงานด้านระบบ Thailand Tourism Awards เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย |
ชื่อเรื่อง ประกาศผู้ชนะการจ้างดำเนินงานด้านระบบ Thailand Tourism Awards เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย
วันประกาศ 24 ม.ค. 2562
วันหมดอายุ 30 ก.ย. 2563
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย