เข้าระบบ
 
 
 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำโครงการสร้างสรรค์ข้อมูลเนื้อหา เรื่องราว (Story/Content) ผ้างามเล่าเรื่องเมืองเหนือ |
ชื่อเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำโครงการสร้างสรรค์ข้อมูลเนื้อหา เรื่องราว (Story/Content) ผ้างามเล่าเรื่องเมืองเหนือ
วันประกาศ 28 ม.ค. 2562
วันหมดอายุ 30 ก.ย. 2563
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย