เข้าระบบ
 
 
 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | จ้างบุคคลผู้เชี่ยวชาญเชิงศาสนาเพื่อถ่ายทำรายการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดปทุมธานี ปี 2562 |
ชื่อเรื่อง จ้างบุคคลผู้เชี่ยวชาญเชิงศาสนาเพื่อถ่ายทำรายการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดปทุมธานี ปี 2562
วันประกาศ 7 ก.พ. 2562
วันหมดอายุ 30 ก.ย. 2563
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย