เข้าระบบ
 
 
 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคารายการจ้างเหมาบริการจัดกิจกรรมต้อนรับ ณ จวนผู้ว่าราชการ จังหวัดหนองคาย (หลังเก่า) |
ชื่อเรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคารายการจ้างเหมาบริการจัดกิจกรรมต้อนรับ ณ จวนผู้ว่าราชการ จังหวัดหนองคาย (หลังเก่า)
วันประกาศ 12 ก.พ. 2562
วันหมดอายุ 30 ก.ย. 2563
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคารายการจ้างเหมาบริการจัดกิจกรรมต้อนรับ ณ จวนผู้ว่าราชการ จังหวัดหนองคาย


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย