เข้าระบบ
 
 
 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาเพื่อพัฒนากระบวนการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2562-2564 |
ชื่อเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาเพื่อพัฒนากระบวนการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2562-2564
วันประกาศ 13 ก.พ. 2562
วันหมดอายุ 30 ก.ย. 2563
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาเพื่อพัฒนากระบวนการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2562-2564


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย