เข้าระบบ
 
 
 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | ประกาศผลผู้ชนะจ้างผลิตสื่อพร้อมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ฯ (ชีพจรลง South) |
ชื่อเรื่อง ประกาศผลผู้ชนะจ้างผลิตสื่อพร้อมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ฯ (ชีพจรลง South)
วันประกาศ 11 มี.ค. 2562
วันหมดอายุ 30 ก.ย. 2563
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  ประกาศผลผู้ชนะจ้างผลิตสื่อพร้อมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ฯ (ชีพจรลง South)


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย