เข้าระบบ
 
 
 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | ประกาศผู้ชนะงานจ้างเหมาบริการจัดแสดงผลงานศิลปวัฒนธรรมสมัยนิยม(Pop Culture) |
ชื่อเรื่อง ประกาศผู้ชนะงานจ้างเหมาบริการจัดแสดงผลงานศิลปวัฒนธรรมสมัยนิยม(Pop Culture)
วันประกาศ 13 มี.ค. 2562
วันหมดอายุ 30 ก.ย. 2563
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  ประกาศผู้ชนะ


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย