เข้าระบบ
 
 
 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างศึกษาการจัดตั้งสถาบันพัฒนาบุคลากรทางการท่องเที่ยว |
ชื่อเรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างศึกษาการจัดตั้งสถาบันพัฒนาบุคลากรทางการท่องเที่ยว
วันประกาศ 19 มี.ค. 2562
วันหมดอายุ 30 ก.ย. 2563
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างศึกษาการจัดตั้งสถาบันพัฒนาบุคลากรทางการท่องเที่ยว


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย