เข้าระบบ
 
 
 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างจ้างดำเนินโครงการการสร้างมูลค่าเพิ่มในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวโดยนำนวัตกรรมมาต่อยอดในพื้นที่ อ.ปากช่อง จ. นครราชสีมา เชื่อมโยงศูนย์การเรียนรู้เชิงนิเวศ ททท. |
ชื่อเรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างจ้างดำเนินโครงการการสร้างมูลค่าเพิ่มในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวโดยนำนวัตกรรมมาต่อยอดในพื้นที่ อ.ปากช่อง จ. นครราชสีมา เชื่อมโยงศูนย์การเรียนรู้เชิงนิเวศ ททท.
วันประกาศ 20 มี.ค. 2562
วันหมดอายุ 30 ก.ย. 2563
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  ประกาศเผยแพร่จ้างดำเนินโครงการการสร้างมูลค่าเพิ่มในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวโดยนำนวัตกรรมมาต่อยอดในพื้นที่ อ.ปากช่อง จ. นครราชสีมา เชื่อมโยงศูนย์การเรียนรู้เชิงนิเวศ ททท.


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย