เข้าระบบ
 
 
 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างจัดกิจกรรม งานเทศกาล เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ ปี 2562 Amazing Songkran 2019 Tak ศรัทธาสองแผ่นดิน แบบคืนวัสดุพร้อมรื้อถอน |
ชื่อเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างจัดกิจกรรม งานเทศกาล เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ ปี 2562 Amazing Songkran 2019 Tak ศรัทธาสองแผ่นดิน แบบคืนวัสดุพร้อมรื้อถอน
วันประกาศ 25 มี.ค. 2562
วันหมดอายุ 30 ก.ย. 2563
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย