เข้าระบบ
 
 
 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | ประกาศผลผู้ชนะจ้างเหมาบริการจัดรายการนำเที่ยวสำหรับผู้เข้าร่วมงาน Amazing Thailand Luxury FAM Trip & Connectivity Trade Meet 2019 |
ชื่อเรื่อง ประกาศผลผู้ชนะจ้างเหมาบริการจัดรายการนำเที่ยวสำหรับผู้เข้าร่วมงาน Amazing Thailand Luxury FAM Trip & Connectivity Trade Meet 2019
วันประกาศ 26 มี.ค. 2562
วันหมดอายุ 30 ก.ย. 2563
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  จ้างเหมาบริการจัดรายการนำเที่ยวสำหรับผู้เข้าร่วมงาน Amazing Thailand Luxury FAM Trip & Connectivity Trade Meet 2019


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย