เข้าระบบ
 
 
 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริหารจัดการและพัฒนาเว็บไซต์ 7 Greens และช่องทางประชาสัมพันธ์ Online พร้อมจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยว Green Tourism |
ชื่อเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริหารจัดการและพัฒนาเว็บไซต์ 7 Greens และช่องทางประชาสัมพันธ์ Online พร้อมจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยว Green Tourism
วันประกาศ 2 เม.ย. 2562
วันหมดอายุ 30 ก.ย. 2563
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริหารจัดการและพัฒนาเว็บไซต์ 7 Greens และช่องทางประชาสัมพันธ์ Online พร้อมจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยว Green Tourism


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย