เข้าระบบ
 
 
 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | ประกาศผู้ชนะผลิตและออกอากาศสกู๊ปท่องเที่ยวโฆษณาประชาสัมพันธ์ทางรายการโทรทัศน์ |
ชื่อเรื่อง ประกาศผู้ชนะผลิตและออกอากาศสกู๊ปท่องเที่ยวโฆษณาประชาสัมพันธ์ทางรายการโทรทัศน์
วันประกาศ 5 เม.ย. 2562
วันหมดอายุ 30 ก.ย. 2563
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  ประกาศผู้ชนะผลิตและออกอากาศสกู๊ปท่องเที่ยวโฆษณาประชาสัมพันธ์ทางรายการโทรทัศน์


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย