เข้าระบบ
 
 
 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | เผยแผร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงอาคารจัดเก็บเอกสารและวัสดุ ณ ศูนย์ฝึกอบรมบางแสน |
ชื่อเรื่อง เผยแผร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงอาคารจัดเก็บเอกสารและวัสดุ ณ ศูนย์ฝึกอบรมบางแสน
วันประกาศ 5 เม.ย. 2562
วันหมดอายุ 30 ก.ย. 2563
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
 


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย