เข้าระบบ
 
 
 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | จ้างจัดกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ Amazing Thai Taste ในงาน THAIFEX-World of Food Asia 2019 |
ชื่อเรื่อง จ้างจัดกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ Amazing Thai Taste ในงาน THAIFEX-World of Food Asia 2019
วันประกาศ 9 เม.ย. 2562
วันหมดอายุ 30 ก.ย. 2563
 


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย