เข้าระบบ
 
 
 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้าง จัดทำโฆษณาประชาสัมพันธ์ประเทศไทยก่อนฉายภาพยนต์ในประเทศมาเลเซีย |
ชื่อเรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้าง จัดทำโฆษณาประชาสัมพันธ์ประเทศไทยก่อนฉายภาพยนต์ในประเทศมาเลเซีย
วันประกาศ 11 เม.ย. 2562
วันหมดอายุ 30 ก.ย. 2563
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
 


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย