เข้าระบบ
 
 
 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | ประกาศผลผุ้ชนะ รายการจ้างเหมาบริการติดตั้งและตกแต่งสถานที่ในการจัดงาน TTM+2019 |
ชื่อเรื่อง ประกาศผลผุ้ชนะ รายการจ้างเหมาบริการติดตั้งและตกแต่งสถานที่ในการจัดงาน TTM+2019
วันประกาศ 19 เม.ย. 2562
วันหมดอายุ 30 ก.ย. 2563
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  ประกาศผลผู้ชนะรายการจ้างเหมาบริการติดตั้งและตกแต่งสถานที่ในการจัดงาน TTM+2019


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย