เข้าระบบ
 
 
 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างที่ปรึกษาดำเนินโครงการประเมินผลประสิทธิภาพการสื่อสารระหว่าง ททท. กับเครือข่าย ประจำปี 2562 |
ชื่อเรื่อง ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างที่ปรึกษาดำเนินโครงการประเมินผลประสิทธิภาพการสื่อสารระหว่าง ททท. กับเครือข่าย ประจำปี 2562
วันประกาศ 22 เม.ย. 2562
วันหมดอายุ 30 ก.ย. 2563
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างที่ปรึกษาดำเนินโครงการประเมินผลประสิทธิภาพการสื่อสารระหว่าง ททท. กับเครือข่าย ประจำปี 2562


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย