เข้าระบบ
 
 
 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการซื้อเครื่องฟอกอากาศแบบเคลื่อนย้ายใช้ ณ สำนักงานสาขา จำนวน 2 สำนักงาน (จำนวน 11 เครื่อง) |
ชื่อเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการซื้อเครื่องฟอกอากาศแบบเคลื่อนย้ายใช้ ณ สำนักงานสาขา จำนวน 2 สำนักงาน (จำนวน 11 เครื่อง)
วันประกาศ 25 เม.ย. 2562
วันหมดอายุ 30 ก.ย. 2563
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องฟอกอากาศแบบเคลื่อนย้ายใช้ ณ สำนักงานสาขา จำนวน 2 สำนักงาน


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย