เข้าระบบ
 
 
 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการ จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาระบบแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Planning) และการส่งเสริมพัฒนาความสามารถบุคลาากร ททท. (Capability Managemment) ประจำปีงบประมาณ 2562 |
ชื่อเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการ จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาระบบแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Planning) และการส่งเสริมพัฒนาความสามารถบุคลาากร ททท. (Capability Managemment) ประจำปีงบประมาณ 2562
วันประกาศ 29 เม.ย. 2562
วันหมดอายุ 30 ก.ย. 2563
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการ จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาระบบแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Planning) และการส่งเสริมพัฒนาความสามารถบุคลาากร ททท. (Capability Managemment) ประจำปีงบประมาณ 2562


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย