เข้าระบบ
 
 
 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | ประกาศผู้ชะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารจัดเก็บเอกสารและพัสดุ ณ ศูนย์ฝึกอบรมบางแสน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |
ชื่อเรื่อง ประกาศผู้ชะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารจัดเก็บเอกสารและพัสดุ ณ ศูนย์ฝึกอบรมบางแสน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันประกาศ 3 พ.ค. 2562
วันหมดอายุ 30 ก.ย. 2563
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย