เข้าระบบ
 
 
 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประชาสัมพันธ์ประเทศไทยผ่านสื่อต่างประเทศ Thainess to the world (เพิ่มเติม) |
ชื่อเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประชาสัมพันธ์ประเทศไทยผ่านสื่อต่างประเทศ Thainess to the world (เพิ่มเติม)
วันประกาศ 14 พ.ค. 2562
วันหมดอายุ 30 ก.ย. 2563
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประชาสัมพันธ์ประเทศไทยผ่านสื่อต่างประเทศ Thainess to the world (เพิ่มเติม)


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย