เข้าระบบ
 
 
 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | ประกาศ ททท. เรื่อง เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง การจ้างจัดงานเดินเทียนและตักบาตรดอกไม้ วัดราชบพิธฯ ปี 2562 |
ชื่อเรื่อง ประกาศ ททท. เรื่อง เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง การจ้างจัดงานเดินเทียนและตักบาตรดอกไม้ วัดราชบพิธฯ ปี 2562
วันประกาศ 14 พ.ค. 2562
วันหมดอายุ 30 ก.ย. 2563
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
 


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย