เข้าระบบ
 
 
 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการดำเนินการทดสอบภาคข้อเขียนสมรรถนะพนักงานโครงการคัดเลือกพนักงานเพื่อดำรงตำแหน่งทางการบริหาร ระดับ 6 ระดับ 8 และระดับ 9 ประจำปี 2562 |
ชื่อเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการดำเนินการทดสอบภาคข้อเขียนสมรรถนะพนักงานโครงการคัดเลือกพนักงานเพื่อดำรงตำแหน่งทางการบริหาร ระดับ 6 ระดับ 8 และระดับ 9 ประจำปี 2562
วันประกาศ 5 มิ.ย. 2562
วันหมดอายุ 30 ก.ย. 2563
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย