เข้าระบบ
 
 
 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์นิตยสาร อ.ส.ท. ฉบับรายเดือน ภาษาไทย ปี 2562 โดยวิธีคัดเลือก |
ชื่อเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์นิตยสาร อ.ส.ท. ฉบับรายเดือน ภาษาไทย ปี 2562 โดยวิธีคัดเลือก
วันประกาศ 13 มิ.ย. 2562
วันหมดอายุ 30 ก.ย. 2563
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์อนุสาร อ.ส.ท. ปี 2562


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย