เข้าระบบ
 
 
 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคากรจ้างออกแบบและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ททท. |
ชื่อเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคากรจ้างออกแบบและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ททท.
วันประกาศ 14 มิ.ย. 2562
วันหมดอายุ 30 ก.ย. 2563
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  ประกาศผู้ชนะเสนอราคางานจ้างออกแบบและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ททท.


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย