เข้าระบบ
 
 
 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาประเมินความสำเร็จของการส่งเสริมสินค้าการท่องเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยวตลาดในประเทศ โดยวิธีคัดเลือก |
ชื่อเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาประเมินความสำเร็จของการส่งเสริมสินค้าการท่องเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยวตลาดในประเทศ โดยวิธีคัดเลือก
วันประกาศ 14 มิ.ย. 2562
วันหมดอายุ 30 ก.ย. 2563
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาประเมินความสำเร็จของการส่งเสริมสินค้าการท่องเที่ยวฯ


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย