เข้าระบบ
 
 
 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | จ้างจัดการประกวดนวัตกรรม ททท. ประจำปี 2562 (TAT Amazing Idea Awards 2019) |
ชื่อเรื่อง จ้างจัดการประกวดนวัตกรรม ททท. ประจำปี 2562 (TAT Amazing Idea Awards 2019)
วันประกาศ 20 มิ.ย. 2562
วันหมดอายุ 30 ก.ย. 2563
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  เเนบท้ายประกาศเเผน
  ประกาศเเผนจัดซื้อจัดจ้าง


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย