เข้าระบบ
 
 
 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | โครงการจัดทำแคมเปญออนไลน์เพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ประเทศไทยและการท่องเที่ยวเชิง Responsible Tourism |
ชื่อเรื่อง โครงการจัดทำแคมเปญออนไลน์เพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ประเทศไทยและการท่องเที่ยวเชิง Responsible Tourism
วันประกาศ 21 มิ.ย. 2562
วันหมดอายุ 30 ก.ย. 2563
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  ประกาศผู้ชนะ Online Campaign


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย