เข้าระบบ
 
 
 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | จ้างจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ (นุ่งสยาม สามฤดู The Look Book) โครงการ Amazing ไทยเท่ เที่ยวเท่ๆ แบบไทยๆ |
ชื่อเรื่อง จ้างจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ (นุ่งสยาม สามฤดู The Look Book) โครงการ Amazing ไทยเท่ เที่ยวเท่ๆ แบบไทยๆ
วันประกาศ 24 มิ.ย. 2562
วันหมดอายุ 30 ก.ย. 2563
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  ราคากลางจ้างจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ (นุ่งสยาม สามฤดู The Look Book) ฯ


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย