เข้าระบบ
 
 
 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดบริการภาคพื้นดินสำหรับกิจกรรม Experiential Tourism Product Testing |
ชื่อเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดบริการภาคพื้นดินสำหรับกิจกรรม Experiential Tourism Product Testing
วันประกาศ 28 มิ.ย. 2562
วันหมดอายุ 30 ก.ย. 2563
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดบริการภาคพื้นดินสำหรับกิจกรรม Experiential Tourism Product Testing


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย