เข้าระบบ
 
 
 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับรายการที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e GP ไตรมาสที่ 2/2562 |
ชื่อเรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับรายการที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e GP ไตรมาสที่ 2/2562
วันประกาศ 14 ส.ค. 2562
วันหมดอายุ 30 ก.ย. 2563
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างและเอกสารแนบ สกว. ไตรมาสที่ 2/2562
  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างและเอกสารแนบ สกว. ไตรมาสที่ 3/2562


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย